$left
$middle

Skeppsbrokajen

Skeppsbrokajen är en del av utbyggnadsområdet Nyhamnen. Kajen kommer användas som testyta för nya lösningar inom hållbar stadsutveckling, tills den får sin slutliga karaktär.

Trädeck och flera träd utplacerade på Skeppsbrokajen.

Den fysiska förändringen av Skeppsbrokajen är början till en omvandling av de mest vattennära lägena i Nyhamnen, ett första test av hur området kan komma att se ut i framtiden.

I förslaget till detaljplan för Smörkajen (Dp 5611), är Skeppsbrokajen ett grönt, trevligt och tillgängligt promenadstråk.

Mellananvändning i etapper

Först ut är området närmast Posthusplatsen, Skeppsbrokajen mittemot Malmö Universitet upp till Jörgen Kocksgatan.

Hittills har vi gjort det här:

  • Parkeringsplatser har flyttats
  • Gamla staket och avspärrningar har rivits
  • Markbeläggningen har fått ett lyft
  • Papperskorgar och pollare på plats
  • Stora träd i urnor har placerats ut
  • Gräs och marktäckare har planterats
  • Sittplatser finns längs kajen

Olika typer av tillfälliga aktiviteter och evenemang kommer på sikt kunna ske på Skeppsbrokajen.

Testa först – bygg sen

Förändring skapas tillsammans med Malmöbor och andra intressenter. Ytorna ska leva och förändras längs vägen och användas på olika sätt för att se vad som fungerar bäst, just här.

Karta över området