$left
$middle

Frågor och svar om detaljplanen för Louisedals gård

Vad kommer hända med Louisedals gård och varför görs förändringarna? Här har vi satt samman frågor och svar om förslaget till detaljplan för Louisedals gård, dp 5617.

sv