Rosengårds centrum

Rosengårds centrum förnyas steg för steg. I både det sydöstra och nordöstra hörnet av anläggningen planerar fastighetsägaren Trianon för bostäder, skolor och service för att skapa mer liv och rörelse i området.

Ägaren till Rosengårds centrum, fastighetsbolaget Trianon, vill förnya del av fastigheten Landshövdingen 1 (dp 5577) vid von Rosens väg, vid von Lingens väg samt ovanpå del av parkeringen. Bebyggelsen föreslås bestå av bostäder, gymnasium, kontor och centrumverksamhet samt en skola (möjligen förskola) som planeras vid von Lingens väg.

Detaljplanen lämnas för granskning under våren år 2021.

Rosengårds centrum stärks som mittpunkt och mötesplats

Visionsbild över det nya kvarteret nära Rosengårds centrum i hörnan von Rosens väg och Frölichs väg med i huvudsak bostäder samt gymnasium, kontor  och centrumverksamhet i bottenplan.

Visionsbild över det nya kvarteret nära Rosengårds centrum i hörnan von Rosens väg och Frölichs väg med i huvudsak bostäder samt gymnasium, kontor och centrumverksamhet i bottenplan.

Förslaget är en första etapp i en större utveckling av Rosengårds centrum som ska ge en mer varierad stadsmiljö och ett mer pulserande stadsliv.

Strategin för att uppnå detta är att bygga bostäder och service och att göra centrumanläggningen till en mer naturlig del av omgivningen genom olika typer av kopplingar och övergångar. Rosengårds centrum fortsätter att vara stadsdelens mittpunkt och en viktig del i förändringen är att skapa ett stråk med inbjudande mötesplatser utmed dess befintliga entrésida.

Karta över området