$left
$middle

3D-modellen är för närvarande inte tillgänglig, eftersom det pågår en översyn.

Digital 3D-modell över Sege Park

År 2025 ska Malmös nya klimatsmarta stadsdel stå klart men redan nu kan du ta dig en digital promenad i framtidens Sege Park i din dator.

3D-modellen togs fram av Malmö stad år 2021 i projektet Sharing Cities Malmö. Genom modellen beskrivs olika aktörers ambitioner för utvecklingen av Sege park, så som de såg ut 2021. Informationen har tagits fram tillsammans med byggaktörer och systemägare i Sege Park.

sv