$left
$middle

Digital 3D-modell över Sege Park

År 2025 ska Malmös nya klimatsmarta stadsdel stå klart men redan nu kan du ta dig en digital promenad i framtidens Sege Park i din dator.

I den digitala 3D-modellen av Sege Park kan du ta del av och förstå de hållbara lösningar och delningstjänster som kommer finnas i området – redan innan byggnationen är färdig. Kliv in och se vilka möjligheter det finns för att leva och bo hållbart i denna attraktiva parkmiljö.

Besök 3D-modellen via följande länk: sbk3d.malmo.se/SegePark/

Om du har problem med att ladda sidan med 3D-modellen kan du testa att öppna den i en annan webläsare.

Om den digitala 3D-modellen

3D-modellen har tagits fram i projektet Sharing Cities Malmö tillsammans med byggaktörer och systemägare i Sege Park. Sharing Cities Sweden är ett nationellt program som finansieras av Vinnova. Målet är att förbättra det nationella och internationella samarbetet och att städer ska kunna utbyta erfarenheter av delningsekonomi. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi och avslutas år 2021. Efter projekttiden kommer 3D-modellen att förvaltas av Malmö stads stadsbyggnadskontor.

Logotyper för Sharing Cities Sweden samt Vinnova