$left
$middle

Hubbar ger tillgång till mer i Sege Park

Delningsekonomi innebär att människor delar på varor och tjänster – så att man kan äga minde men samtidigt få tillgång till mer. Detta är något som tagits fasta på i utvecklingen av Sege Park. Här ska det finns något som kallas hubbar – platser som ska fungera som samlingspunkter i området för delningstjänster med olika teman.

Många cyklar och lådcyklar i ett cykelgarage. En person lutar sig över en cykel.

Vissa saker är mer vanliga än andra att dela med sina grannar så som bil i en bilpool eller den gemensamma tvättstugan. I Sege Park vill man ta delning ett steg länge, och här går byggaktörerna så långt att de flyttar ut funktioner som normalt brukar finns i varje bostadsbestånd och skapar så kallade hubbar för områdets alla boende.

För att utveckla ett resurseffektivt och klimat- och miljöanpassat område i Sege Park samverkar Malmö stad med tolv byggaktörer samt systemägare för vatten, avlopp, avfall och energi. Här utvecklas helt nya metoder för hållbar stadsutveckling. Idéer om delning genomsyrar hela arbetet – både innan, under och efter själva byggprocessen. De inblandade aktörerna delar på både vinsterna och riskerna med att utveckla området. Istället för att konkurrera slår byggaktörerna sina kloka huvuden ihop och tar tillvara varandras erfarenheter för att skapa framtidens hållbara bostadsområde. De har till exempel gått samman med extern aktör som ska utveckla och tillhandhålla delningstjänster. I det arbetet kommer även boende få viktig roll.

Platser för prylar och för umgänge

En av hubbarna blir till exempel en pryl- och tjänstehubb där man kan låna verktyg och andra saker, men som också kan vara en plats med flexibla lokaler för till exempel öppna kontor, kalas och övernattning. En annan hubb kan vara en grannskapshubb som skulle fungera som hela Sege Parks vardagsrum och samlingsplats, här skulle det kunna finnas en biosalong, gym eller verkstad.

Att lyfta ut funktioner ur bostaden och dela dem är ett sätt att minska kostnader för de boende. Och när människor delar uppstår kontakt och en känsla av gemenskap och trygghet kan infinna sig.

Juliet Leonette, projektledare Malmö stads miljöförvaltning.

Sege Park ska vara ett föregångsområde för hållbarhet vad gäller socialt, ekologiskt och ekonomiskt stadsbyggande. Därför samverkar alla inblandade aktörer för att skapa ett lokalt system av nytänkande kring bostäder, tjänster och infrastruktur.

Mobilitethubb – mycket mer än ett parkeringsgarage

I Sege Park samordnar även aktörerna ett helhetskoncept för framtidens hållbara resande, där mobilitetshubben i parkeringshuset som Parkering Malmö utvecklar är central.

Parkeringshuset i Sege Park kommer vara Sveriges största parkeringshus i trä. Det kommer rymma nästan all parkering i området. Med sina många innovativa och hållbara lösningar är det ett parkeringshus utöver det vanliga, en spjutspets inom klimat och innovation.

I mobilitetshubben kommer boende kunna hyra bil, cykel och lådcykel. Det planeras också för möjligheter för leveranser till privatpersoner, dagsparkering för samåkning och cykelparkering för fler olika typer av fordon. Laddplatser där elbilar kan laddas med förnybar energi blir möjligt tack vare solceller på taket och fastighetsbatterier som kan lagra energi till kvällar och nätter.

Man kan säga att delning och hållbarhet byggs in i Sege Parks DNA redan från början. Resultatet blir ett bostadsområde i framkant där det ska vara lätt att bo och leva hållbart.