$left
$middle

Tekniska utmaningar

För Malmö stad serviceförvaltning innebär själva omvandlingen av området en stor utmaning. Här finns äldre byggnader som ska sparas, men också ett antal byggnader som ska rivas och göra plats för nytt.

- Vi ska behålla den lugna gröna känslan i området. Det gröna är jätteviktigt, förklarar Joannis Ververidis som är teknikförvaltare och jobbar med projektet där Stadsfastigheter är en av de 12 aktörerna.

Det ska inte finnas många parkeringar längs gatorna. Istället ska de boende parkera i ett parkeringshus och de som inte vill gå sista biten hem kan använda sparkcyklar, cyklar eller lådcyklar.

- Det ska satsas mycket på grönytor och odlingar. Det är viktigt att våra barn kan se hur saker växer så att de till exempel vet var olika grönsaker kommer ifrån, säger Joannis Ververidis.

Tanken är att arbeta mycket med delning i Sege Park

- Det innebär att man äger saker tillsammans. Till exempel kan flera bostäder ha en gemensam cykelverkstad. Vi gjorde studiebesök i Amsterdam och där har de ju inte så stora utrymmen, så de delar med sig av allt i princip. Alla byggherrarna i Sege Park har med sig det tänket i sin planering.

Men det är inte alltid enkelt med delning

- Det är en jättestor utmaning för oss och markentreprenaderna att göra allt detta utan att påverka verksamheterna som är igång. Många ska ju lägga sina ledningar i marken, förklarar Joannis.

Planen är att göra så mycket som möjligt när verksamheter inte påverkas. I en del fall finns det provisoriska lösningar, som provisorisk el eller varmvattenberedning med separat varmvattenberedare.
- Vi kommer att eliminera så mycket som möjligt, men det går inte att göra helt utan driftsstopp eller driftsavbrott.

Vi har rivit några byggnader, men merparten ska renoveras eller byggas om. När allt är klart kommer Malmö stad att äga elva fastigheter i Sege Park, bland annat bostäder, skola, förskola och studentboende.

- Det blir ett jättespännande område. Det är inte som ett vanligt exploateringsområde. Det är komplicerat, men det kommer att lösas, säger Joannis.