$left
$middle

Samråd avslutat

Samråd för planprogram för västra Flensburg är avslutat

Mellan 8 juni – 31 augusti 2023 var förslaget till ett nytt planprogram för västra Flensburg ute på samråd. Nu är samrådet avslutat och du kan inte längre lämna in dina synpunkter om det till Malmö stad. Du kan fortfarande ta del av förslaget.

Läs planprogrammet

Här hittar du planprogrammet i sin helhet som webbversion eller nedladdningsbar pdf.

Läs på webben

Ladda ner som pdf Pdf, 74.6 MB.

Visionsbild västra Flensburg

Om planprogrammet

Region Skåne behöver nya byggnader för vård på södra sjukhusområdet i Malmö. Samtidigt vill Mede­on med flera utveckla sina verksamheter i området. Därför har Malmö stad tagit fram detta planprogram som tar ett helhetsgrepp om utvecklingen av västra Flensburg.

Planprogrammet har fokus på den övergripande struk­turen och olika funktioners lokalisering inom området. Planprogrammet beskriver hur en unik stadsmiljö kan skapas mitt i Malmö – en plats där byggnader för vård, forskning och utbildning samt bostäder och förskolor möts kring en grönskande park. Innerstaden och sjuk­huset kan växa söderut och planområdet blir en plats för såväl vård och innovation som boende, rekreation och återhämtning.

sv