$left
$middle

Vi grundar upp Södra Varvsbassängen

Hösten 2022 påbörjade Malmö stads entreprenörer arbetet med att minska vattendjupet i Södra Varvsbassängen. Arbetet är klart i september 2023.

Drönarbild som visar Södra Varvsbassängen i Malmö.

Delar av Södra Varvsbassängen. Foto: Apelöga

Havsbottnen i Södra Varvsbassängen är förorenad sedan Kockums under lång tid bedrev industriverksamhet norr om hamnbassängen. Hamnbassängen är också djup, upp till 11 meter på vissa ställen, och saknar nästintill växt- och djurliv.

Uppgrundningen av Södra Varvsbassängen kommer ge:

  • ökad vattensäkerhet i området, då bottnarna blir ljusare och lättare att se och dyka ner i om någon trillat i.
  • ökad biologisk mångfald under ytan, då ljuset når ner till bottnen och det därmed skapas bättre förutsättningar för att alger, musslor och ålgräs ska trivas.
  • bättre vattenkvalitet på sikt.
Havsbotten med ålgräs.

Ålgräset är en viktig barnkammarmiljö och uppväxtplats för en rad olika fiskarter.

sv