$left
$middle

Vi grundar upp Varvsbassängen

Sensommaren 2022 kommer Malmö stads entreprenörer påbörja arbetet med att minska vattendjupet i Södra Varvsbassängen. Arbetet förväntas pågå i upp till ett år.

Havsbottnen i Södra Varvsbassängen är förorenad sedan Kockums under lång tid bedrev industriverksamhet norr om hamnbassängen. Hamnbassängen är också djup, upp till 11 meter på vissa ställen, och saknar nästintill växtlighet och djur.

Uppgrundningen av Södra Varvsbassängen kommer ge:

  • ökad vattensäkerhet i området, då bottnarna blir ljusare och lättare att se och dyka ner i om någon trillat i
  • bättre vattenkvalitet
  • ökad biologisk mångfald under ytan.

Så går det till att grunda upp

Planen är att bottnen – cirka 52 000 kvadratmeter (7 fotbollsplaner) med en volym på cirka 140 000 kubikmeter – först kapslas in. Detta gör man med stenkross och lermorän, ovanpå läggs sjösand och större stenar. En beprövad modell, som bland annat användes när Öresundsbron byggdes. Grundare bottnar blir också ljusare och skapar i sin tur förutsättningar för att alger, musslor och ålgräs ska trivas här.

Arbetet startar sensommaren 2022 och planeras pågå i upp till ett år.

Illustration som visar de lager som kommer att läggas på botten av Varvsbassängen. Nerifrån och upp: Berggrund av kalk, förorenad botten 0,3 meter, stenkross 0,5 meter, lermorän 0,5 meter, sjösand cirka 2 meter, vatten 4 meter. På botten syns fiskar, stenar och ålgräs. Ovanpå vattenytan ligger en båt med en flicka som fiskar med ett metspö.

Dessa lager kommer läggas på botten av Varvsbassängen, volymen sjösand kommer variera beroende på hur djupt det är. Illustration: BBDO