$left
$middle

Järnvägsgatan

Från och med år 2022 är även Järnvägsgatan i Limhamn sommargata. Försöket med sommargata pågår fram till och med år 2024, och utvärderas löpande. Invigning blir lördagen den 23 april klockan 12.30.

Järnvägsgatan är ny sommargata 2022

Mellan april till oktober regleras delar av Järnvägsgatan, mellan Tegnérgatan och Sveagatan, till gågata. Gatan fylls då med träd, planteringar och nya sittplatser. Under denna period finns det även möjlighet för verksamheter att ansöka om utökade ytor för uteserveringar eller varuskyltning.

Sommargatan på Järnvägsgatan är ett initiativ från föreningen På Limhamn. Malmö stad och På Limhamn samarbetar för att göra gatan till en grönare och mer trivsam plats att vistas på. Tillsammans med det lokala näringslivet genomför även På Limhamn olika aktiviteter på gatan.

När Järnvägsgatan är reglerad som en gågata är det endast motorfordon som har ärenden på gatan som får köra in där (t.ex. boende, färdtjänst eller varuleveranser för lastning och lossning). Varken motorfordon eller cyklar får köra fortare än gångfart och företräde ska alltid lämnas till fotgängare. Motorfordon som har ärenden på gatan får endast köra in söderifrån, från Tegnérgatan.