Ängelholmsgatan

Ängelholmsgatan testades som sommargata 2018 på initiativ av verksamheter och boende vid gatan och är kvar till tidigast 2021.

Ängelholmsgatan som sommargata

Uteserveringarna på Ängelholmsgatan fick då möjlighet att breda ut sig. Först gjordes bara en omreglering till gågata som senare fick kompletteras med blomsterurnor eftersom bilar till viss del fortsatte att köra på gatan. 2019 fick gatan ytterligare grönska och möblering samt tydligare skyltning.

En utvärdering som gjordes efter införandet sommaren 2018 visade att en stor majoritet av de som rör sig på gata var mycket positiva till att göra gatan till sommargata, men att utformning och information behövde bli tydligare.

Fortsatt försök fram till 2021

Det beslutades att Ängelholmsgatan ska fortsätta vara sommargata fram till 2021. Ett treårigt beslut var viktigt för att gatans verksamheter skulle kunna investera i sina uteserveringar.

För att fungera riktigt bra har sträckan även fått tydligare skyltning, möblering och grönska.