Claesgatan

Fram till 2021 är Claesgatan en sommargata. Malmö stad samarbetar med Stena Fastigheter för att få en tryggare stadsmiljö.

Claesgatan

Claesgatan under sommarperioden. Foto: Pierre Bengtsson

För att sommargatan ska bli så bra som möjligt har sträckan kompletterats med skyltning, möblering och grönska. Stena Fastigheter genomför - tillsammans med det lokala näringslivet och boende i kvarteret - olika aktiviteter på gatan.

Trygghetsarbetet i fokus

Malmö stad och Stena fastigheter samarbetar för att göra gatan Claesgatan tryggare. Som ett led i detta samarbete stängs Claesgatan av för motorfordonstrafik på sträckan mellan Sofielundsvägen och Ahlmandgatan varje helg under sommarmånaderna.

Den utvärdering som fastighets- och gatukontoret gjorde av avstängningen pekade på att besökare och verksamheter är mycket positiva till avstängningen och gärna ville ha en miljö som prioriterar gående. Det beslutades därför att Claesgatan ska vara sommargata 2019–2021.

Ett treårigt beslut är viktigt för att möjliggöra för gatans verksamheter att investera i sina uteserveringar och för att Stena fastigheters aktivering ska bli långsiktig.