Friisgatan

2017 var Friisgatan Malmös första sommargata. Försöket var lyckat och Friisgatan fortsätter därför att vara sommargata flera år framåt.

Friisgatan när den är omgjord till en sommargata med dekoration och cyklister.

Friisgatan under sommarhalvåret. Foto: Åsa Svensson

Under kampanjen European Mobility Week hösten 2016 stängdes Friisgatan av för trafik under en veckas tid. Boende, näringsidkare och besökare fick då en första känsla av hur gatan skulle kunna vara när människor och grönska fick ta större plats.

Testet blev så lyckat att delar av Friisgatan sedan dess varit sommargata mellan april och oktober.

Visare av erfarenhet

Första året inkom synpunkter om olovlig körning på sträckan. Efter att ytterligare informationsskyltar satts upp vid Friisgatans entréer blev trafiksituationen betydligt bättre.

2018 gjordes ytterligare förändringar för att förbättra trafiksituationen; dels skapades mer grönska och fler mysiga sittplatser och dels ändrades regleringen på gatan så att de motorfordon som hade rätt att köra på gågatan endast fick köra in från ena hållet.