Kärleksgatan

Kärleksgatan är Malmös fjärde sommargata på prov fram till 2022.

Kärleksgatan

Kärleksgatan som sommargata 2019. Foto: Åsa Svensson

Med start under 2020 byter Kärleksgatan, mellan Davidshallstorg och Södra Förstadsgatan, skepnad under perioden mellan april och oktober där fotgängare och stadsmiljö sätts i fokus på gatan.

Likt övriga sommargator i Malmö möbleras gatan med bland annat fler sittplatser. Kärleksgatan ramas också in av grönska för att skapa lugn och trivsel längs stråket.

Kaféer och restauranger ges möjlighet att söka tillstånd för att bygga utökade uteserveringar.