$left
$middle

Stadsbyggnadspriset 2021

2021 års vinnare av Stadsbyggnadspriset blev Magasin 211 i Varvsstaden. Genom ett träffsäkert förhållningssätt till bevarande och återbruk har den över 100 år gamla byggnaden fått nytt liv. Varvsstaden AB står bakom projektet tillsammans med Wingårdhs arkitekter och Restaurera.

Magasin 211, Varvsstaden

Typ av projekt: Ombyggnation till kontorslokaler och restaurang
Byggherre: Varvsstaden AB
Arkitekt: Wingårdhs
Antikvarie: Restaurera
Färdigställt: 2021
Fastighet: Bogserbåten 1
Adress: Jagaregatan 4

 Juryns motivering
"Genom ett träffsäkert förhållningssätt till bevarande och återbruk har Magasin 211 återigen fått en ny användning. Med utgångspunkt i byggnadens karaktärsdrag och en cirkulär inställning till material, inventarier och kulörer, har en unik och sinnlig upplevelse skapats. Ett samtida lager har varsamt adderats till hundra års förändringar, så att byggnadens historia fortsatt går att läsa. Tegelfasaden, gjutjärnsfönstren, portar och detaljer har försiktigt restaurerats. Nya håltagningar och tillägg öppnar byggnaden mot stadsrummet och skapar förutsättningar för att stadsmiljön ska bli inbjudande och levande. Återbruket har hållit klimatavtrycket nere, utmanat invanda arbetssätt och ställt krav på flexibilitet och engagemang hos alla inblandade. Magasin 211 är ett projekt som berör, inspirerar och sätter ribban högt för den kommande utvecklingen av Varvsstaden."

Innehåll

sv