$left
$middle

Biljetten, finalist Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen 2022

I stadsradhusen på Sorgenfri har arkitekterna, tillika byggherre och totalentreprenör, med få kompromisser genomfört sin vision om att skapa hus med lång livslängd. De visar hur användbarhet, beständighet och enkelhet är hållbart och att hållbarhet är en självklar del av god arkitektur.

Biljetten, Sorgenfri

Typ av projekt: nybyggnation av 12 radhus
Byggaktör/Beställare: Förstberg Ling
Arkitekt: Förstberg Ling
Färdigställt: 2022
Fastighet: Biljetten 2-13

Juryns motivering Stadsbyggnadspriset

”I stadsradhusen på Sorgenfri har arkitekterna, tillika byggherre och totalentreprenör med få kompromisser genomfört sin vision om att skapa hus med lång livslängd. I tre lågmälda och skarpa tegelvolymer gömmer sig boendekvaliteter utöver det vanliga; sinnliga och väl gestaltade rum, vackra ljusinsläpp och oväntade relationer mellan inne och ute. Planlösningen ger bostäderna en flexibilitet över tid. Materialen är få, gedigna och väl valda för att binda koldioxid, åldras väl och kunna återanvändas. Stadsradhusen visar hur användbarhet, beständighet och enkelhet är hållbart och att hållbarhet är en självklar del av god arkitektur.”

Juryns motivering Gröna Lansen

”Stadsradhusen i Sorgenfri är ett fint exempel på att det går att förena god kvalitet med minskad klimatpåverkan och göra det på ett kostnadseffektivt sätt - helt enkelt ett önskvärt nytt konventionellt sätt att bygga! I byggnaderna finns ett helhetstänk som en direkt effekt av en väl sammanhållen byggprocess där kompetenser fått samverka längs vägen; ett arbetssätt vi gärna ser mer av. Byggnadens material, som den invändigt synliga trästommen, isoleringen och fönster, bidrar till ett minskat klimatavtryck genom att binda in koldioxid. Bruket av träskruvar och kalkbruk gör det också enklare att återanvända materialen i en ny byggnad. Miljön inomhus genomsyras av ett behagligt dämpande lugn som kan vara svårt att finna mitt i city. Med sin tydliga omsorg om platsen, om människan och klimatet, visar projektet att det fortfarande finns utrymme för radhuset med den egna lilla täppan i den täta staden.”
sv