Stadsmiljöprogram och färgprogram

Vad är en stads identitet? Hur ser vi på stadens gestaltning när det gäller belysning, golv, färgsättning och offentlig möblering?

Stadsmiljöprogrammet har resulterat i ett antal dokument som anger riktlinjer för stadens ljus, golv, små byggnader, uteserveringar och färg. Du kan hitta alla delprogram här.

Färgprogram

Hur särskiljer man fasadkulörer på byggnader från olika epoker? Kan fasadkulörer från skilda tidsepoker ligga till grund för en Malmöfärgskala? Det är några av de frågor som ställdes i samband med arbetet med att ta fram ett Färgprogram för Malmö.

Målet har varit att stärka Malmös färgkaraktär genom att utarbeta tydliga råd och riktlinjer för färgsättning och tidstypisk fasadbehandling av byggnader från olika epoker.

Syftet med färgprogrammet är att öka intresset för och kunskapen om färgsättningens betydelse för våra byggnader och stadsmiljöer.