$left
$middle

Foajén, finalist Gröna Lansen 2020

Foajén är designad för alla sinnen och inbjuder till både arbete och vila. Detta flexibla kontorshus har på ett föredömligt sätt ett helhetstänk kring utformning, miljö och hälsa.

Foajén

Typ av projekt: Kontor med lokaler i bottenvåningen
Byggherre: Jernhusen
Arkitekt: Fojab Arkitekter
Färdigställt år: 2019
Fastighetsbeteckning: Rallaren 1
Adress: Lokgatan/Neptunigatan, Nyhamnen