Magasin 211, finalist Stadsbyggnadspriset

Med utgångspunkt i byggnadens karaktärsdrag och en cirkulär inställning till material, inventarier och kulörer, har en unik och sinnlig upplevelse skapats. Ett samtida lager har varsamt adderats till hundra års förändringar.

Magasin 211, Varvsstaden

Typ av projekt: Ombyggnation till kontorslokaler och restaurang
Byggherre: Varvsstaden AB
Arkitekt: Wingårdhs
Byggnadsvård: Restaurera
Färdigställt: 2021
Fastighet: Bogserbåten 1
Adress: Jagaregatan 4