$left
$middle

Centralposthuset, finalist Stadsbyggnadspriset 2020

Centralposthuset har återfått sin forna glans. Restaureringen av de två tornen präglas av stor respekt, målmedvetenhet, unik kunskap och utsökt hantverk.

Centralposthuset

Typ av projekt: Restaurering, upprustning och återställande av byggnadsminnets torn
Byggherre: Volito Fastigheter AB
Arkitekt: Restaurera AB/ Projektuppdrag - Bengt Wahlgren (Ursprungsarkitekt Ferdinand Boberg)
Färdigställt år: 2019
Fastighetsbeteckning: Aegir 1
Adress: Neptunigatan 1, Nyhamnen

sv