Aktuell statistik

Här redovisas regelbundet statistik kring bostadsbyggande i Malmö. En gång om året presenteras en uppföljning av bostadsmarknaden och bostadsförjningen föregående år..

Bland gamla industrimiljöer växer en varierande bostadsbebyggelse fram

Bland gamla industrimiljöer växer en varierande bostadsbebyggelse fram

Bostadsbyggandet i Malmö låg år 2020 på en fortsatt hög nivå:

  • Under året färdigställdes 3 580 nya bostäder
  • Vid årsskiftet 2020/21 var omkring 5 900 bostäder under produktion

Det betyder att det även år 2021 kommer att färdigställas många bostäder i Malmö.

Det går inte i nuläget att se påtagliga effekter av den pågående Covid19-pandemin för bostadsbyggandet i Malmö. Vissa mättnadstendenser kan dock
märkas i en del segment på marknaden vilket kan tyda på att byggandet kommer
att minska under första halvan av 2020-talet.