Befolkning och bostadsmarknad

Malmös befolkning växte under år 2020 med omkring 3 800 personer vilket var den lägsta ökningen sedan 2005. Den minskade tillväxttakten beror på effekter av covid-19-pandemin, främst genom minskad invandring.