Bostadsstatistik för år 2019

På denna sida redovisas statistik över bostadsbyggandet under 2019 och diagram för utvecklingen under de senaste 10 åren. På sidan finns även kartor som visar hur bostadsbyggandet och planeringen fördelar sig över staden.

Snabbfakta 2019

 • Färdigställda bostäder: 3390 (2018: 3049)
 • Byggstarter: 2370 (2018: 3829)
 • Bostäder i beviljade bygglov: 1750 (2018: 4900)
 • Bostäder i nya planuppdrag: 2675 (2018: 4886)
 • Upplåtelseformer:
  • cirka 60 % hyresrätter (2018: 73 %)
  • cirka 40 % bostadsrätter (2018: 24 %)
  • cirka 1 % småhus (2018: 3 %)
 • Boplats Syd:
  • 5590 bostäder förmedlade i Malmö (2018: 4860)
  • 1199 dagar i genomsnittlig kötid i Malmö (2018: 997)
 • Hemlöshet:
  • 727 vuxna i strukturell hemlöshet (2018: 1337)
  • 628 vuxna i social hemlöshet (2018: 622)
 • Bostadspriser:
  • 29435 kr/kvadratmeter genomsnitt bostadsrätt (2018: 27935)
  • 1871 kr/kvadratmeter/år hyra i genomsnitt nyproduktion* (2018: 1955)

* avser nyproducerade bostäder förmedlade av Boplats Syd.

Diagram och kartor