Bostadsstatistik för år 2020

På denna sida redovisas statistik över bostadsbyggande och planering av bostäder under 2020.

Snabbfakta 2020

 • Färdigställda bostäder, 2020: 3580 (2019 : 3390)
 • Byggstartade bostäder, 2020: 3120 (2019: 2370)
 • Bostäder i beviljade bygglov, 2020: 4270 (2019: 1750)
 • Bostäder i nya planuppdrag, 2020: 1497 (2019: 2675)
 • Upplåtelseformer:
  • ca 63 % hyresrätter (60 %)
  • ca 31 % bostadsrätter (40 %)
  • ca 6 % småhus
 • Boplats SYD:
  • 6 763 bostäder förmedlade i Malmö (2019: 5 590)
  • 1 124 i genomsnittlig kötid i Malmö (2019: 1199)
 • Hemlöshet:
  • 571 vuxna i strukturell hemlöshet (2019: 727)
  • 541 vuxna i social hemlöshet (2019: 628)
 • Bostadspriser:
  • 31 007 kr/kvm genomsnitt bostadsrätt (2019: 29 435)
  • 1 906 kr/kvm/år hyra i genomsnitt nyproduktion* (2019: 1 871)

* Avser nyproducerade bostäder förmedlade av Boplats Syd.

Diagram och kartor