Bostadsstatistik för år 2021

På denna sida redovisas statistik över bostadsbyggandet och planering för nya bostäder under 2021. Diagrammen visar utvecklingen under de senaste 12 åren.

Diagram

Färdigställda bostäder i Malmö under januari till april från år 2010 till 2021.

Färdigställda bostäder i Malmö under januari till april från år 2010 till 2021.

Byggstartade nya bostäder i Malmö under januari till april från år 2010 till 2021.

Byggstartade nya bostäder i Malmö under januari till april från år 2010 till 2021.

Beviljade bygglov för nya bostäder i Malmö under januari till april från år 2010 till 2021.

Beviljade bygglov för nya bostäder i Malmö under januari till april från år 2010 till 2021.

Bostäder i nya uppdrag för detaljplan i Malmö under januari till april från år 2010 till 2021.

Bostäder i nya uppdrag för detaljplan i Malmö under januari till april från år 2010 till 2021.