Planering och bostadsbyggande

Genom kommunens översiktsplanering och detaljplanering finns planer som möjliggör ett fortsatt högt bostadsbyggande.