$left
$middle

Fakta om hemlöshet i Malmö

Orsaken till hemlöshet varierar och i Malmö stad använder vi begreppen strukturell hemlöshet och social hemlöshet.

Strukturell hemlöshet

Det finns de som saknar egen bostad därför att de inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden, den hemlösheten kallas strukturell.

Den kan till exempel bero på skilsmässor, unga vuxna som vill flytta hemifrån men inte har möjlighet, betalningsanmärkningar eller skulder som gör att man inte får ett hyreskontrakt.

I Malmö godkänner hyresvärdarna MKB, Lifra, Rosengård fastigheter AB och MAVA försörjningsstöd som inkomst för nya hyresgäster.

Social hemlöshet

Det finns också hemlösa som har sociala problem i form av missbruk och/eller psykisk ohälsa, den så kallade sociala hemlösheten.

Personer i social hemlöshet behöver oftast någon form av stöd för att klara av sitt boende.

sv