$left
$middle

Befolkning och bostadsmarknad

Under år 2021 ökade Malmös befolkning med omkring 3 800 personer – i det närmaste exakt lika mycket som föregående år. Det är en låg tillväxttakt i förhållande till situationen under slutet av 2010-talet. Orsaken är effekter av covid-19-pandemin, främst minskad invandring.

sv