$left
$middle

Bostadsbyggande 2021

2020-talet har i Malmö inletts med en fortsatt stor nyproduktion av bostäder. Samtidigt har Covid19-pandemin på­verkat staden på olika sätt, bland annat genom en lägre befolkningsökning än tidigare år. Det innebär att marknaden i flera segment kan vara på väg mot balans mellan utbud och efterfrågan. Samtidigt kvarstår ett underskott av bostäder som grupper med begränsad ekonomi har råd att efterfråga.

Nyproduktion

Antalet färdigställda bostäder 2021 var 2 840, vilket är något färre än 2020. Även antalet beviljade bygglov för bostäder minskade jämfört med året innan. Samti­digt ökade antalet byggstartade bostäder och bostäder i nya planuppdrag.

Vid årsskiftet 2021/22 var drygt 6 700 bostäder i produktion vilket innebär att det under 2022 kommer att färdigställas omkring 3 000 nya bostäder i Malmö.


Fördelning över staden

Omkring en tredjedel av alla nya bostä­der 2021 tillkom i Hyllie. Därtill blev många lägenheter inflyttningsklara i Västra Hamnen, Norra Sorgenfri och Limhamns hamnområde.

Av pågående byggprojekt finns fler än 2 000 lägenheter i Västra Hamnen och omkring 1 000 i Limhamns hamnområde. Även i Hyllie och Elinelund pågår byggnation av många bostäder.

Aktörer

MKB och Magnolia var de aktörer som hade högst produktion med omkring 15% vardera av alla färdigställda bostäder. Andra aktörer med stor nyproduktion var Skanska, Ikano, Vita Örn och HSB.

MKB färdigställde omkring 500 nya bostäder under 2021 och förvaltar totalt drygt 25 000 lägenheter vilket innebär en tredjedel av alla hyresbostä­der i Malmö. Heimstaden blev genom förvärv den näst största aktören på hyresmarknaden med mer än 8 000 lägenheter i Malmö.

sv