$left
$middle

Diagram och kartor 2022

På denna sida redovisas statistik över bostadsbyggandet och planering för nya bostäder under föregående år.

Diagram och karta

sv