$left
$middle

Planering för bostadsbyggande

Genom kommunens översiktsplanering och detaljplanering finns planer som möjliggör ett fortsatt högt bostadsbyggande.

sv