$left
$middle

Bostad först

Bostad först vänder sig till personer som befinner sig i långvarig hemlöshet med en sammansatt social problematik. Malmö stad arbetar med Bostad först sedan 2012.

Från att ha varit ett projekt är det idag en permanent verksamhet med sex socialsekreterare.

Sedan starten har verksamheten hjälpt runt 70 Malmöbor till boende, majoriteten, cirka 85%, av de personer som fått en bostad och stöd genom verksamheten, behåller sin bostad medan kraven i hyreslagen blir för svåra för en liten del att klara av.

Bostad först har idag ett nära samarbete med bland annat socialtjänsten, uppsökarverksamheten för vuxna och lägenhetsenheten på fastighets- och gatukontoret.

Socialtjänsten och uppsökarverksamheten remitterar personer till Bostad först. Om Bostad först anses vara en lämplig insats erbjuds personen en övertagbar lägenhet av lägenhetsenheten. Bostad först arbetar aktivt för att personen ska kunna behålla och bo kvar i sin lägenhet genom individuella stödinsatser och hembesök en gång i månaden.

Bostad först erbjuder frukost på tisdagar och eftermiddagsfika på onsdagar. Verksamheten är lokaliserad på Norra Grängesbergsgatan 28 A.

sv