$left
$middle

Barns perspektiv i stadsutvecklingen

Barn som tas på allvar och lyssnas på ges bra förutsättningar att växa upp till trygga vuxna. Det är viktigt att arbeta såväl med barnens egna perspektiv som med barnperspektivet, det vill säga vuxnas ögon på barns miljö.

Barn i Malmö ska växa i upp i en trygg, utvecklande och stimulerande miljö nära parker och naturområden att utforska och utvecklas i. De ska kunna röra sig säker till kompisar och skola.

I all stadsplanering ska vi ta hänsyn till barns speciella förutsättningar och ett sätt är att prata med barn om hur de ser på sin fysiska omgivning.