$left
$middle

Communities That Care (CTC)

Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett långsiktigt arbete. Malmö stad arbetar med ett vetenskapligt beprövat förebyggande arbete, Communities That Care (CTC), som startade i fem lokala områden i Malmö år 2018.

Goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga är grundläggande för att uppnå social hållbarhet och jämlik hälsa i ett samhälle.

Några av de faktorer som hindrar utvecklingen av goda uppväxtvillkor är våld, kriminalitet, bruk av alkohol och droger, sexuellt riskbeteende, underprestation i skolan och när barn och ungdomar drabbas av depression och ångest.

Idag vet vi att det ofta är samma bakomliggande orsaker till dessa hälso- och beteendeproblem.

Communities That Care arbetar för att skapa en positiv social utveckling och skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler.

Detta görs i samverkan med aktörer i närområdet såsom förskola, skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, civilsamhälle, boende och näringsliv.

sv