$left
$middle

Djupgeotermi

Malmö är pilot för Sveriges första satsning på djupgeotermi. En hållbar energilösning som drar nytta av jordens egen, förnybara energi och skulle kunna värma upp stora delar av Malmö med utsläppsfri värme inom tio år.

Djupgeotermi går ut på att skapa konstgjorda reservoarer i berggrund, från vilka man sedan utvinner energi för främst fjärrvärme men även elproduktion med hjälp av cirkulerande vatten via två borrhål. Tekniken är inte helt utvecklad än, men med dagens snabba utveckling av bland annat hydraulisk hammarborrteknik tror man sig snart kunna möjliggöra kostnadseffektiva djupborrningar ner till sex-sju kilometer i berggrund, vilket är det som testas i Malmö.