$left
$middle

Planteringsverkstad i Sofielund

I Sofielund går Malmö stad tillsammans med Malmöbor och lokala aktörer från ord till handling och testar flera lösningar för att skapa ett hållbart bostadsområde att trivas i.

Relativt små insatser i vardagen och i närmiljön kan göra praktisk skillnad lokalt och sammantaget få en stor effekt för hållbar utveckling globalt. Till exempel bidrar grönare städer till förbättrad fysisk och psykisk hälsa och dessutom till biologisk mångfald, förbättrad luftfuktighet och lägre temperaturer.

Planteringsverkstad

Intill områdesbiblioteket Garaget, vars syfte är att vara ”hela Sofielunds vardagsrum”, arrangerade Malmö stad och Växtverket därför en planteringsverkstad där barn i området skapade härliga gröna utomhusmiljöer. Planteringsjorden som användes kommer från Sysav och innehåller grönkompost av återvunnet trädgårdsavfall från sydskånska parker och trädgårdar.

Planteringarna som smyckar Garagets entré fungerar under sommarmånaderna som en grön mötesplats på en annars ganska hård och grå yta.

Fler insatser

I Sofielund genomför Malmö stad avgränsade aktiviteter och satsningar som bidrar till ett grönare, tryggare och attraktivare område där det ska vara lätt att leva hållbart. Insatserna genomförs i nära samarbete med boende, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och verksamheter i området.

Insatserna i Sofielund genomförs genom projektet Case Sofielund 2030.

Satsningarna i Sofielund möjliggörs genom projektet Case Sofielund 2030 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Projektet avslutas år 2022.