$left
$middle

Hållbart och klimatneutralt byggande

Malmö stad och Malmös byggaktörer samverkar på olika sätt för att bygga en hållbar stad och minska utsläppen av växthusgaser. Läs om olika initiativ och om byggprojekt som utmärker sig, eller få tips om vad du själv kan göra.

Innehåll

sv