$left
$middle

Enkäter Miljöbyggstrategi för Malmö

Du som bygger på annan plats än i Hyllie eller Sege Park kan delta genom att svara på de mer generella enkäterna i Miljöbyggstrategi för Malmö.

Har du ett byggprojekt i Malmö kan du delta i Malmö Stads miljöbyggstrategi för att uppmärksamma miljömedvetet och hållbart byggande.

En viktig del av miljöbyggstrategin är att kunna följa upp vad som händer med projektet under byggprocessens gång.

Frågorna är utformade efter stadens miljömål och det är frivilligt att besvara enkäterna.

Så här gör du

  1. Enkäterna är i wordformat. Spara ner enkäten till din dator och fyll i den digitalt. Tänk på att spara filen med projektnamnet som filnamn så underlättar du för hanteringen framöver.
  2. Fyll i enkäten och spara dina svar.
  3. När enkäten är ifylld ska den skickas till Stadsbyggnadskontoret.MBStrat@malmo.se (obs! enbart för enkätsvar)
sv