$left
$middle

Stensåkerns LSS boende

Ett nytt modernt LSS-boende i Oxie med sunda materialval. Det är en väl genomtänkt byggnad och utemiljön bidrar till en trivsam boendemiljö.

Det här utmärker projeket

Sunda materialval - Malmö stads miljöpolicy och projekteringsanvisningar ser till att bara sunda material används i byggnaden.

Rogivande närmiljö - Utemiljön består av en trivsam och trädgårdslik miljö med sittbänkar av oljad ek.

Avfallsminimering - LSS-boendet har en projektanpassad avfallsplan som strävar efter att minska mängden avfall efter VA Syds rekommendationer.

Fakta om Stensåkerns LSS boende

Typ av projekt: LSS-boende
Byggaktör: Stadsfastigheter Malmö stad
Arkitekt byggnad: Sydark konstruera AB
Färdigställt: 2021
Fastighet: Solskiftet 3 (tidigare del av Oxie 54:6)
Miljöcertifiering: Nej

sv