$left
$middle

Bostadskvarteret Smygmaskan

Bostadskvarteter Smygmaskan ligger längs med Hyllie boulevard, nära Hyllie station och Emporia. Intill ligger den stora Parkside-parken för lek och rekreation. Inflyttning sker under 2022.

Visionsbild kvarteret Smygmaskan. Bildkälla MKB 

Visionsbild kvarteret Smygmaskan. Bildkälla MKB

Det här utmärker projektet

Energieffektivt

Här säkerställs god inomhuskomfort samtidigt som fastighetens energiförbrukning hålls nere. Smarta nät- och smarta hemfunktioner gör att de boende enkelt kan hålla koll på sin energi- och vattenförbrukning.

Klimatanpassad innergård

Fördröjning av regnvatten och vid skyfall bildas det en liten temporär sjö som successivt försvinner när det slutar regna.

Cykeln är det självklara transportvalet

Här finns lättillgängliga cykelplatser och cykelmekarverkstad. Bilpool ingår i boendeavgiften.

Fakta om Smygmaskan

Typ av projekt: Bostadshus med hyresrätter, seniorbostäder och bokaler
Byggaktör: MKB Fastighets AB
Arkitekt: Sjögrens Arkitekter AB
Inflyttning: Under 2022
Fastighet: Smygmaskan 2
Miljöcertifiering: Nej, men byggnadernas energiförbrukning kommer att vara lägre än kraven för minienergihus.

sv