$left
$middle

Brf Hyllie Homes

Brf Hyllie Homes består av 68 lägenheter fördelade på två byggnader som båda är Svanen-märkta. Materialen har valts med omsorg för såväl miljö och klimat som för de boendes hälsa. Inflyttning sker under våren 2023.

Visionsbild över den gemensamma innergården och de två
byggnaderna. Bildkälla: PEAB.

Visionsbild över den gemensamma innergården och de två byggnaderna. Bildkälla: Peab.

Det här utmärker projektet

Svanen-märkning

Här ställs höga krav på materialval och produkter som används under byggskedet och i byggnaderna.

Växtlighet

I den gröna innergården huserar en stor mängd och hög variation av inhemska växtarter. Växterna skänker grönska och lugn, binder vatten och bidrar samtidigt med föda till bin och andra pollinerande insekter.

Cykelperspektiv

Här får cykeln ta plats. Det finns servicestation med verktyg, cykelpump och möjlighet till rengöring. En gång om året kommer en cykelreparatör till servicestationen för att hjälpa till att reparera cyklar.

Fakta om Hyllie Homes

Typ av projekt: Flerbostadshus med 68 bostadsrätter
Byggaktör: PEAB
Arkitekt: Panorama arkitekter
Inflyttning: våren 2023
Fastighet: Avigan 1
Miljöcertifieringar: Svanenmärkning

sv