$left
$middle

Hyllie Terrass

Kontorshuset Hyllie Terrass blir en miljö- och hälsocertifierad arbetsplats. Som pilotprojekt för SGBCs NollCO2-certifiering siktar Skanska på att byggnaden ska bli klimatneutral över sin livstid. Inflyttning beräknas till våren 2023.

Hyllie Terrass, Skanska bygger nytt kontorshus i Hyllie. Illustration COBE Arkitekter

Hyllie Terrass, Skanska bygger nytt kontorshus i Hyllie. Illustration COBE Arkitekter

Det här utmärker projektet

Grön betong – Fasaden på Hyllie Terrass blir i en klimatförbättrad betong som gjuts på plats. Genom att minska mängden cement i betongen väsentligt och ersätta den till delar med slagg, minskar klimatpåverkan med cirka 40 procent.

Klimatanpassning – De gröna miljöerna kännetecknar byggnaden och takterrasserna kommer rymma olika typer av växtlighet. Terrasserna är utformade så att de bevattnar varandra och fördröjer avrinningen av regnvattnet.

Successivt klimatneutral - NollCO2- certifieringen tvingar projektet att minska sin totala klimatpåverkan på såväl inbyggt material som under produktion och drift. Netto-noll klimatpåverkan innebär att Hyllie Terrass under 50 år kommer att ha gett tillbaka lika mycket som det har tagit ur klimathänseende.

Fakta om Hyllie Terrass

Pilotprojekt inom klimatneutralt byggande och del av branschinitiativet LFM30

Typ av projekt: kontorshus
Byggaktör: Skanska Öresund AB
Arkitekt: COBE Arkitekter
Inflyttning: våren 2023
Fastighetsbeteckning: Gåspennan 1
Miljöcertifiering:

  • Pilotprojekt inom SGBCs NollCO2-certifiering
  • LEED version 4
  • WELL
sv