$left
$middle

Kontors- och parkeringshuset Vista

Kontorshuset Vista har fokus på att bli en koldioxidneutral byggnad med hjälp av flera innovativa lösningar. Byggnaden uppförs i direkt anslutning till kontorshuset Kvartetten. Inflyttning sker preliminärt under hösten 2024.

 Visionsbild med vy från spåren. Illustration: EG Architects AB, Erik Giudice .

Visionsbild med vy från spåren. Illustration: EG Architects AB, Erik Giudice .

Det här utmärker projektet

Koldioxidneutralitet - Byggnaden är ett pilotprojekt inom branschinitiativet LFM30, vilket innebär att de innovationer som testas ska leda till kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Det innebär att olika beräkningar görs från val av material till stomme för att uppnå minsta klimatpåverkan i kombination med lång hållbarhet.

Flera certifieringar - Projektet har valt tre olika miljöcertifieringar. En av certifieringarna (WELL) fokuserar specifikt på människan och hur byggnaden kan bidra positivt till hälsa och välmående.

Projektspecifikt miljöprogram - Programmet innebär ett livscykelperspektiv som tar hänsyn till projektering, byggskede, byggnadens användningstid och återbruk av byggnadens material.

Fakta om Vista

Pilotprojekt inom klimatneutralt byggande och del av branschinitiativet LFM30

Typ av projekt: Kontorshus med parkeringshus
Byggaktör: Wihlborgs & Son AB
Arkitekt: EG Architects AB, Erik Giudice
Inflyttning: Preliminärt vintern 2025
Fastighet: Bläckhornet 1
Miljöcertifieringar: Blir trippelcertifierad genom Miljöbyggnad guld, NollCO2 och WELL

sv