$left
$middle

Kontorshuset Kvartetten

Kvartetten är kontorshuset som tar klimatfrågan på största allvar. Här finns höga miljöambitioner och en stor takterrass för pauser och återhämtning under arbetsdagen. Inflyttning under våren 2023.

Visionsbild kontorshuset Kvartetten – fasad ut mot
Parkside parken. Bildkälla Wihlborgs 

Visionsbild kontorshuset Kvartetten – fasad ut mot Parkside parken. Bildkälla Wihlborgs

Det här utmärker projektet

Klimatkalkyl via One Click LCA

Kvartetten är Wihlborgs pilotprojekt inom branschinitiativet ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” (LFM30) där Wihlborgs är en av de sju initiativtagarna.

Återbruk av material

För att minska byggnadens klimatpåverkan återfinns exempelvis päronträpanel från ett hotell i Köpenhamn i trapphuset och teglet i innerväggarna kommer från Wihlborgs fastighet Magasinet i Malmö som genomgår en renovering.

Höga klimatambitioner

Wihlborgs egna miljöprogram i kombination med LFM30:s löfte om klimatneutral byggnation senast år 2030 säkerställer att de höga miljö- och klimatambitionerna genomförs.

Fakta om Kvartetten

Pilotprojekt inom klimatneutralt byggande och del av branschinitiativet LFM30

Typ av projekt: Kontorshus med café och bemannad reception på bottenplan
Byggaktör: Wihlborgs Fastigheter AB
Arkitekt: Krook & Tjäder
Inflyttning: våren 2023
Fastighet: Pulpeten 5
Miljöcertifieringar:

  • Miljöbyggnad guld
  • WELL
  • NollCO2
sv