$left
$middle

Kvarteret Badmössan

Söder om Hylliebadet kommer kvarteret Badmössan att växa fram. Det blir 73 hyresrätter, fördelade på fyra byggnader med gemensam grönskande innergård. Byggstart under 2022.

Visionsbild över kvarteret Badmössan. Illustration: Panorama Arkitekter AB.

Visionsbild över kvarteret Badmössan. Illustration: Panorama Arkitekter AB.

Det här utmärker projektet

Solenergi

Projektet siktar på att installera solenergi på taken och att köpa in energi från solcellspark i Skåne.

Enkelt att göra rätt

Cykeln kommer vara nära tillhands, källsortering likaså och vid inflyttning finns all information om olika funktioner lättillgängliga i en Bo-pärm.

Klimatsmarta byggnader

Genom att bygga klimatsmart, med energieffektiva byggnader, kan projektet ta del av investeringsstödets energibonus. Växtbäddar och sedumtak bidrar till fördröjning av dagvatten.

Fakta om kvarteret Badmössan

Typ av projekt: Flerbostadshus med hyresrätter
Byggaktör: Trianon Hyllie AB med PEAB
Arkitekt: Panorama Arkitekter AB
Inflyttning: Förväntad byggstart under 2022
Fastighet: Badmössan 1
Miljöcertifieringar: Nej

sv