$left
$middle

Sifs förskola

Sifs förskola är den klimatsmarta förskolan där solenergi används för gemensam lokal energiproduktion i ett helt kvarter. Det blir en förskola som bjuder in barnen till lek och lärande i inspirerande miljöer och omgivningar. Byggstarten skedde hösten 2021.

Visionsbild Sifs förskola i Hyllie. Illustration: White Arkitekter.

Visionsbild Sifs förskola i Hyllie. Illustration: White Arkitekter.

Det här utmärker projektet

Egen energiproduktion och låg förbrukning

Sifs solcellsanläggning blir 250 kvadratmeter stor och kommer producera ungefär 40 000 kWh/år, vilket motsvarar cirka 8 villors årsförbrukning av el.

Hög kvalitet

Byggnaden i sig byggs utifrån konceptet att god arkitektur, funktionalitet och hög kvalitet i utförandet ger en byggnad som ska kunna användas länge med ett minimalt underhåll.

Det gröna får ta plats

Förskolegården kopplas ihop med andra gröna strukturer i Hyllie som den närliggande Dagvattenparken och Tygelsjöstigen. På förskolegården kommer det finnas trästockar som blir spännande lekredskap och samtidigt en plats för vedälskande kryp och insekter.

Fakta om Sifs förskola

Typ av projekt: Förskola
Byggaktör: Malmö stad stadsfastigheter
Arkitekt: White Arkitekter AB
Inflyttning: Byggnation påbörjas höst 2021
Fastighet: Skyfallet 1
Miljöcertifiering: Nej

sv