$left
$middle

Centralköket 1

Flerbostadhus som består av en nybyggnad och en ombyggnad av en före detta vårdpaviljong. Bostäderna ligger i en lummig parkmiljö och de boende har tillgång till Sege parks delnings- och mobilitetstjänster. Inflyttning sker under 2023.

Visionsbild av Centralköket 1. Illustration Kjellander och Sjöberg Arkitektkontor.

Visionsbild av Centralköket 1. Illustration Kjellander och Sjöberg Arkitektkontor.

Det här utmärker projektet

Gröna miljöer

Gröna tak med sedum samt blomsterinslag även på miljöhusen. Plantering av äng i stället för gräsmattor. Träd kommer bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Eventuell odlingsmöjlighet för de boende inom gården men framför allt i kringmiljön.

Energi och drift

Solceller planeras på taken.

Hållbarhet

Cykelplatser på fastigheten med en centralt placerad cykelpaviljong. Det kommer finnas gemensamma mobilitetsåtgärder i området. Sociala åtaganden i produktionen genom visstids- eller praktikplatser. Miljövänliga material kommer att eftersträvas.

Fakta om Centralköket 1

Typ av projekt: flerbostadshus, cirka 65 hyresrätter
Byggaktör: Fastighets AB Trianon
Arkitekt: Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB
Inflyttning: första halvan av år 2023
Fastighetsbeteckning: Centralköket 1

sv