$left
$middle

Centralköket 1

Flerbostadhus som består av en nybyggnad och en ombyggnad av en före detta vårdpaviljong. Bostäderna ligger i en lummig parkmiljö och de boende har tillgång till Sege parks delnings- och mobilitetstjänster. Inflyttning sker under 2023.

Visionsbild av Centralköket 1. Illustration Kjellander och Sjöberg Arkitektkontor.

Visionsbild av Centralköket 1. Illustration Kjellander och Sjöberg Arkitektkontor.

Det här utmärker projektet

Gröna miljöer - Gröna tak med sedum samt blomsterinslag även på miljöhusen. Plantering av äng i stället för gräsmattor. Träd kommer bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Eventuell odlingsmöjlighet för de boende inom gården men framför allt i kringmiljön.

Energi och drift - Solceller planeras på taken.

Hållbarhet - Cykelplatser på fastigheten med en centralt placerad cykelpaviljong. Det kommer finnas gemensamma mobilitetsåtgärder i området. Sociala åtaganden i produktionen genom visstids- eller praktikplatser. Miljövänliga material kommer att eftersträvas.

Fakta om Centralköket 1

Typ av projekt: flerbostadshus, cirka 65 hyresrätter
Byggaktör: Fastighets AB Trianon
Arkitekt: Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB
Inflyttning: första halvan av år 2023
Fastighetsbeteckning: Centralköket 1