$left
$middle

Daggkåpan

Daggkåpan är ett konceptboende med fokus på delningstjänster och odling. Det ligger på ett lugnt och lummigt läge mitt i parken och består av 130 lägenheter och 12 radhus. Inflyttning skedde i januari 2023.

Visionsbild av Daggkåpans innergård. Illustration: Comotion

Visionsbild av Daggkåpans innergård. Illustration: Comotion

Det här utmärker projektet

Energi och lagring

Solceller anläggs på tak och energin kommer kunna lagras i batteri. Trapphusen styrs av närvarodetektor.

Kvalitativa och sociala ytor

Med växthus på takterrass, gemensamhetslokal, cykelverkstad, gästlägenhet, innergård med utekök och planteringsytor för att förstärka den sociala samvaron.

Gröna miljöer

Odlingsplatser på innergårdens markplan, växthus på takterrassen och gröna tak över cykelparkeringen.

Fakta om Daggkåpan

Typ av projekt: Bostadshus med 142 hyresrätter; 130 lägenheter och 12 radhus
Byggaktör: MKB fastighets AB
Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Inflyttning: januari 2023
Fastighetsbeteckning: Diagnosen 1
Miljöcertifiering: Nej

sv