$left
$middle

Daggkåpan

Daggkåpan är ett konceptboende med fokus på delningstjänster och odling. Det ligger på ett lugnt och lummigt läge mitt i parken och består av 130 lägenheter och 12 radhus. Inflyttning beräknas till årsskiftet 2022/2023.

Visionsbild av Daggkåpans innergård. Illustration: Comotion

Visionsbild av Daggkåpans innergård. Illustration: Comotion

Det här utmärker projektet

  • Energi och lagring – solceller anläggs på tak och energin kommer kunna lagras i batteri. Trapphusen styrs av närvarodetektor.
  • Kvalitativa och sociala ytor - med växthus på takterrass, gemensamhetslokal, cykelverkstad, gästlägenhet, innergård med utekök och planteringsytor för att förstärka den sociala samvaron.
  • Gröna miljöer – odlingsplatser på innergårdens markplan, växthus på takterrassen och gröna tak över cykelparkeringen.

Fakta om Daggkåpan

Typ av projekt: Bostadshus med 142 hyresrätter; 130 lägenheter och 12 radhus
Byggaktör: MKB fastighets AB
Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Inflyttning: årsskiftet 2022/2023
Fastighetsbeteckning: Diagnosen 1
Miljöcertifiering: Nej