$left
$middle

Husmor 1

På fastigheten Husmor 1 möter du BoKlok Grönhult med en träfasad i varma toner som påminner om omkringliggande byggnader. Här har hus och innergård utformats för att folk ska mötas och interagera. Huset är självförsörjande på el och värme och erbjuder odlingslotter på kvartersmark dit återbrukat regnvatten leds för droppbevattning. Här står hållbarhet i fokus.

Visionsbild BoKlok Grönhult.

Visionsbild BoKlok Grönhult.

Det här utmärker projektet

Minskad vattenförbrukning - vattenförbrukningen kommer att reduceras med 60% jämfört med normalt brukande i Sverige. Regnvatten återvinns till städ och bevattning av växter i rabatter.

Lägre klimatavtryck - Huset klarar målgränsvärdet för klimatneutral byggnad i enlighet med LFM30 och ett av Sveriges första klimatneutrala flerfamiljshus. De boende har möjlighet att landa sitt eget klimatavtryck på lägenhetsnivå genom en app. Trapphus blir en mötesplats med displayer om husets och de boendes klimatbidrag.

Bostäderna värms upp av bergvärme.

Egenproducerad el - med hållbarhet i focus där huset är självförsörjande på el och värme och där husets vitala delar kommer fungera vid ett strömavbrott. Huset producerar mer energi än vad det gör av med (plusenergihus), med 200 kvm solpaneler, hybridpaneler samt vindturbiner på tak.

Fakta om Husmor 1

  • Typ av projekt: Nybyggnad av flerbostadshus bestående av 20st bostadsrätter (2:or, 3:or och 4:or)
  • Byggaktör: BoKlok Housing AB
  • Arkitekt: Thomas Sandell, SandellSandberg arkitekter
  • Inflyttning: Våren 2024
  • Fastighetsbeteckning: Husmor 1
  • Miljöcertifiering: nej
sv