$left
$middle

Kvarteret Parkstråket

De 18 radhusen i kvarteret Parkstråket har höga ambitioner om minskat klimatavtryck De består av två olika hustyper fördelade på fyra radhuslängor. Husen byggs i trä och får solceller på taken. Inflyttning beräknas till våren 2023.

Derome bygger totalt 18 radhus i Sege Park. Visionsbild: White Arkitekter

Derome bygger totalt 18 radhus i Sege Park. Visionsbild: White Arkitekter

Det här utmärker projektet

Minskat klimatavtryck

En klimatberäkning för angivna livscykelskeden tas fram för byggdelar, installationer, ytskikt, rumskomplettering och delar av mark. Fossilfria leveranser används i så hög grad som möjligt och spill minimeras i egna husfabriker. Materialloggbok förs enligt BASTA.

Gröna miljöer

Sedumtak på förrådsbyggnaderna, klätterväxter, häckar, samt insektshotell på varje hus. Regnvatten samlas upp i tunnor och det finns integrerade planteringslådor på tomten.

Avfallshantering

Krav på avfallssortering och avfallsminimering. Plan för demonterbarhet och framtida återbruk för inbyggda byggmaterial och produkter. Arbetar aktivt med låg andel spill i industriella processer.

Fakta om kvarteret Parkstråket

Pilotprojekt inom klimatneutralt byggande och del av branschinitiativet LFM30

Typ av projekt: 18 radhus, äganderätt
Byggaktör: Derome Hus AB
Arkitekt: White Arkitekter AB
Inflyttning: våren 2023
Fastighetsbeteckning: Trädplantan 2 och Östra Sjukhuset 7
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

sv